För privatpersoner


Ingen remiss krävs. Som logoped har jag tystnadsplikt, för journal och självklart följer jag Logopedförbundets yrkesetiska riktlinjer.


Barns tal och språk


I vissa regioner och kommuner är det lång kö till logoped. Har ni funderingar kring ert barns tal- och språkutveckling eller önskar ni några extra behandlingstillfällen? Jag erbjuder utredning och behandling inom tal, språk och kommunikation för barn i förskole- och skolålder. Det kan handla om svårigheter med uttal, ordförråd, grammatik, språkförståelse, samspel och kommunikation. Oftast innebär det första besöket en bedömning genom lek och testning och samtal med vårdnadshavarna.


Utredning läs och skrivsvårigheter/dyslexi


Jag utför logopedisk utredning vid läs- och skrivsvårigheter där frågeställningen är dyslexi. Du erbjuds som regel en snabb tid, jag har inga eller korta väntetider. Återgivning med berörd skolpersonal är möjlig. Skriftligt utlåtande ingår alltid. Välkommen att höra av dig för mer information och praktiska aspekter.
 
För privatpersoner


Ingen remiss krävs. Som logoped har jag tystnadsplikt, för journal och självklart följer jag Logopedförbundets yrkesetiska riktlinjer.


Barns tal och språk


I vissa regioner och kommuner är det lång kö till logoped. Har ni funderingar kring ert barns tal- och språkutveckling eller önskar ni några extra behandlingstillfällen? Jag erbjuder utredning och behandling inom tal, språk och kommunikation för barn i förskole- och skolålder. Det kan handla om svårigheter med uttal, ordförråd, grammatik, språkförståelse, samspel och kommunikation. Oftast innebär det första besöket en bedömning genom lek och testning och samtal med vårdnadshavarna.


Utredning läs och skrivsvårigheter/dyslexi


Jag utför logopedisk utredning vid läs- och skrivsvårigheter där frågeställningen är dyslexi. Du erbjuds som regel en snabb tid, jag har inga eller korta väntetider. Återgivning med berörd skolpersonal är möjlig. Skriftligt utlåtande ingår alltid. Välkommen att höra av dig för mer information och praktiska aspekter.
 
Ordrik AB

Org. 559459-8285

Information

Läs mer

Kontakta mig
emelie@ordrik.se

070 656 98 18

Ordrik AB

Org. 559459-8285

Information

Läs mer

Kontakta mig
070 656 98 18

Ordrik AB

Org. 559459-8285

Information

Läs mer

Kontakta migemelie@ordrik.se

070 656 98 18