Kontakta mig

Det är jag som driver Ordrik logopedi. Jag är legitimerad logoped med många års erfarenhet som logoped inom regionen. Min inriktning är tal, språk och kommunikation.

 

För att hålla mig à jour inom yrket strävar jag efter kontinuerlig fortbildning genom kurser och vidareutbildningar. På senare tid har jag fördjupat mig teoretiskt genom en masterstudie om diagnosticering av språkstörning vid samförekommande tillstånd.


Jag är utbildad vägledare inom den evidensbaserade föräldrakursen AKKtiv Kom Igång som handlar om kommunikation och kommunikationsstöd. Vidare är jag också behörig att ge insatsen AKKtiv KomPis för personal inom förskola och skola för att bygga en kommunikativ miljö för alla elever.


Jag är van att handleda föräldrar, närstående och personal i strategier och verktyg för att stötta barn i behov av kommunikationsstöd. Min drivkraft är att bidra med logopedisk kompetens som verkligen gör skillnad!

 
Det är jag som driver Ordrik logopedi. Jag är legitimerad logoped med många års erfarenhet som logoped inom regionen. Min inriktning är tal, språk och kommunikation.

 

För att hålla mig à jour inom yrket strävar jag efter kontinuerlig fortbildning genom kurser och vidareutbildningar. På senare tid har jag fördjupat mig teoretiskt genom en masterstudie om diagnosticering av språkstörning vid samförekommande tillstånd.


Jag är utbildad vägledare inom den evidensbaserade föräldrakursen AKKtiv Kom Igång som handlar om kommunikation och kommunikationsstöd. Vidare är jag också behörig att ge insatsen AKKtiv KomPis för personal inom förskola och skola för att bygga en kommunikativ miljö för alla elever.


Jag är van att handleda föräldrar, närstående och personal i strategier och verktyg för att stötta barn i behov av kommunikationsstöd. Min drivkraft är att bidra med logopedisk kompetens som verkligen gör skillnad!

 
Hej, jag heter Emelie!

Hej, jag heter Emelie!

Ordrik AB

Org. 559459-8285

Information

Läs mer

Kontakta mig
emelie@ordrik.se

070 656 98 18

Ordrik AB

Org. 559459-8285

Information

Läs mer

Kontakta migemelie@ordrik.se

070 656 98 18

Ordrik AB

Org. 559459-8285

Information

Läs mer

Kontakta mig
070 656 98 18