Priser

Privatpersoner

Nybesök barn, tal och språk (2 x 45 min): 1500 kr

Behandling (60 min): 900 kr

Språkutredning: kontakta mig för pris och tidsåtgång

Läs- och skrivutredning/dyslexi: kontakta mig för pris och tidsåtgång


Företag

Löpande kostnad om 1500 kr/h + moms

Kurser: Kontakta mig för offert


Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura.


Ordrik logopedi är en privat verksamhet och inkluderas inte i vårdvalet, det betyder att patienten står för hela kostnaden. 
Privatpersoner

Nybesök barn förskoleålder: 1500 kr (nybesök består av två delar, besök med barnet (ca 45 min) och samtal/rådgivning med vårdnadshavarna (ca 45 min).


Behandling (40 min): 1200 kr

Behandlingspaket 3 tillfällen: 3000 kr (ordinarie pris 3600 kr)

Språkutredning: kontakta mig för pris och tidsåtgång


Företag

Logoped på konsultbasis: 1500 kr + moms

Kurser: Kontakta mig för offert 
Privatpersoner

Nybesök barn, tal och språk (2 x 45 min): 1500 kr

Behandling (60 min): 900 kr

Språkutredning: kontakta mig för pris och tidsåtgång

Läs- och skrivutredning/dyslexi: kontakta mig för pris och tidsåtgång


Företag

Logoped på konsultbasis: 1500 kr + moms

Kurser: Kontakta mig för offert


Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura. 
Privatpersoner

Nybesök barn, tal och språk (2 x 45 min): 1500 kr

Behandling (60 min): 900 kr

Språkutredning: kontakta mig för pris och tidsåtgång

Läs- och skrivutredning/dyslexi: kontakta mig för pris och tidsåtgång


Företag

Löpande kostnad om 1500 kr/h + moms

Kurser: Kontakta mig för offert


Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura. 
Ordrik AB

Org. 559459-8285

Information

Läs mer

Kontakta mig
emelie@ordrik.se

070 656 98 18

Ordrik AB

Org. 559459-8285

Information

Läs mer

Kontakta migemelie@ordrik.se

070 656 98 18

Ordrik AB

Org. 559459-8285

Information

Läs mer

Kontakta mig
070 656 98 18